Współczesna matura

przez | 10 lipca 2021
Na dzień dzisiejszy egzamin maturalny wygląda o wiele inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Zmienił się zakres wiadomości, które do tego egzaminu powinno się umieć, jak również system nauczania do matury. Wynika to na przykład z reformy edukacji, która utworzyła gimnazja, a przy tym skróciła czas nauki w liceum do trzech lat.

Z tej przyczyny przygotowania do egzaminu maturalnego powinny skończyć się w krótszym okresie czasu. Wielu ludzi jest zdania, że stary system był bardziej korzystny, a matura (matura z informatyki) starego typu była egzaminem na dużo wyższym poziomie. Nie jest to całkowitą prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na posiadanie innych zdolności niż egzamin starego typu. Inną różnicą jest ukazanie się szerokiej gamy pomocy typowo do matury w rodzaju „angielski kurs do matury”, które mają umożliwić uczniom łatwe przyswajanie potrzebnej wiedzy poza murami szkoły.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starą a nową maturą, najczęściej za przykład podaje się język polski. Egzamin ustny z języka polskiego odbiega bowiem znacznie od swojej poprzedniej wersji. Niegdyś opierał się on na losowaniu zagadnień z podanego zestawu, a następnie na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Obecnie matura z informatyki 2020 z języka polskiego polega na własnoręcznym opracowaniu przez ucznia prezentacji. Zagadnienia są proponowane przez nauczycieli, uczniowie mogą także tworzyć własne, które muszą zostać zaakceptowane. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed komisją, najlepiej z wykorzystaniem pomocy w postaci prezentacji multimedialnej, plakatów i tak dalej.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Dzisiejszy system edukacji zwykle skutkuje tym, że w szkole ponadgimnazjalnej przez dwa lata realizowany jest standardowy program lekcji, a dopiero w trakcie trzeciego roku zaczynają się przygotowania typowo maturalne. W tym celu organizuje się różnorodne lekcje dodatkowe z przedmiotów, z których uczniowie zdają maturę. Oprócz tego można także korzystać ze specjalnych książek, których jest wydawanych coraz więcej z rozmaitych przedmiotów. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, w szczególności że obecnie jest ona przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich. Wiele osób decyduje się też na korzystanie z zajęć dodatkowych w celu podniesienia poziomu umiejętności z różnych dziedzin.