Uzytkownicy

Nowi użytkownicy

  • admin

Użytkownicy online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Jakie umiejętności sprawdza obecny egzamin maturalny?

Aktualnie egzamin maturalny przebiega o wiele inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres tematów, jakie do tego testu trzeba umieć, a także system nauczania do matury. Wynika to między innymi z reformy edukacji, która wprowadziła gimnazja, a do tego skróciła czas nauki w liceum o rok.
Dlatego przygotowania do matury powinny skończyć się w krótszym czasie. Wiele osób twierdzi, że poprzedni system był lepszy, a matura starego typu była egzaminem na znacznie wyższym poziomie. Nie jest to całkowitą prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na skontrolowanie innych umiejętności niż stara matura. Inną różnicą jest powstanie szerokiego wyboru opracowań typowo maturalnych takich jak „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie koniecznej wiedzy poza szkołą.

Język polski

Przygotowania do matury
Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starą a nową maturą, zwykle za przykład podaje się język polski. Egzamin ustny z tego przedmiotu różni się bowiem znacznie od swojej wersji z przeszłości. Dawniej polegał on na losowaniu zadań z udostępnionej puli, a później na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Obecnie matura z języka polskiego opiera się na własnoręcznym opracowaniu przez ucznia prezentacji. Tematy są proponowane przez wychowawców, uczniowie mogą również tworzyć swoje, które muszą być zaakceptowane. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z zastosowaniem pomocy w postaci prezentacji multimedialnej, plansz i innych.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Aktualny system edukacji w większości przypadków owocuje tym, że w szkole ponadgimnazjalnej przez dwa lata realizuje się typowy program zajęć, a dopiero w trzeciej klasie zaczynają się przygotowania typowo do matury. W tym celu organizuje się rozmaite zajęcia dodatkowe z przedmiotów, z których młodzi ludzie zdają egzamin maturalny. Poza tym można również korzystać ze specjalnych opracowań, których jest wydawanych bardzo dużo z rozmaitych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może być przydatny dla wielu osób, w szczególności że aktualnie jest ona przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich. Wielu uczniów decyduje się też na korzystanie z korepetycji w celu podniesienia poziomu umiejętności z rozmaitych dziedzin.

Kategorie artykułu