Szkoła wzajemnego szacunku oraz dialogu

przez | 10 lipca 2021
Szkoła dialogu jest placówką, w której poza realizowaniem programu narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzący zajęcia pragną szerzyć szacunek i tolerancję wśród uczniów względem innych narodów oraz innych wyznań.

Mały chłopczyk z dyniami

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Założeniem szkoły dialogu (znana szkoła (zapraszam tutaj…) dialogu) jest w głównej mierze budowanie wzajemnego szacunku wśród dzieci różnych narodowości oraz różnych wyznać poprzez konfrontację oraz współpracę ze sobą dzieci z różnych krajów. Lekcje najczęściej prowadzi się tutaj w niewielkich klasach, żeby dzieci miały możliwość lepiej się poznać.

Ten artykuł posiada interesujące dane na omawiany temat – jeżeli chcesz uzyskać większą ilość wpisów, to odkryj witrynę (http://scootive.pl/hulajnoga-czesci/139-podesty/Podest-Fuzion-Leo-Spencer-Signature), która opisuje zbliżone zagadnienia.

Szkoły dialogu zwykle są placówkami, które należą do jakiejś fundacji działającej na rzecz pamięci o kulturze żydowskiej lub innych kulturach. W szkołach dialogu najważniejsza jest konfrontacja z innymi kulturami oraz uczenie dzieci autorskimi metodami, gdzie główny nacisk kładzie się na współpracę między dziećmi, która to jest gwarancją sukcesu przy realizacji jakiegoś zadania, dzięki temu dzieci uczą się myśleć o sukcesie jako o wyniku wspólnych działań.

Jest to bardzo ważny czynnik kształtujący świadomość oraz tolerancję wśród uczniów. Ponadto ważnym czynnikiem otwierającym dzieciom możliwości rozumienia i poznawania innych ludzi oraz kultur jest dostępność do wszelkich dodatkowych zajęć. Są to lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole

Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

ważna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Ponadto organizuje się zajęcia plastyczne i muzyczne. Kolejna cecha takich szkół to autorska metodyka jaką się stosuje w nauczaniu podstawowych przedmiotów. Poza różnorodnością przedmiotów spotkać się możemy w takiej szkole z nieco innym podejściem nauczycieli do ucznia (szkoła dialogu-oferta).

Kadra nauczycielska stara się poznać każdego swojego podopiecznego, jest to oczywiście możliwe dzięki niewielkiej ilości dzieci w klasach. Poza tym uczniowie są stale pod opieką pedagoga oraz psychologa. Organizowane są spotkania każdego dziecka z psychologiem, mają one miejsce regularnie co jakiś czas. Poza różnorodnością przedmiotów i bogatą ofertą edukacyjną oraz opieką doświadczonej kadry pedagogicznej organizuje się w szkołach dialogu wiele rozmaitych imprez, dzieci mają możliwość uczestniczyć w świętach religijnych różnych kultur i poznawać zwyczaje innych wyznań.